image002.jpg

dr inż. Sławomir Samolej
Adres:
Katedra Informatyki i Automatyki
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 12,
35-959 Rzeszów, Polska
Email: ssamolej (at) kia.prz.edu.pl
Tel.:              (48) (17) 743 2055
Biuro: Budynek D, pokój D108a

Otwarte seminaria wykładowców z zagranicy

English version

Mój rozkład zajęć

Dydaktyka

Publikacje

Życiorys naukowy

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania pozanaukowe

Prace dyplomowe